Competentie: Een kip hanteren

Het is de week waarin onze nieuwe staatssecretaris van onderwijs, Sharon Dijksma, haar eerste brief in functie deed uitgaan. Daarin gelijk twee kolossale spelfouten.
In mijn postvakje lag vandaag een intrigerend schrijfsel: “De Contentmakelaarskrant”. Nu weet ik dat momenteel diverse makelaarssites met elkaar in de clinch liggen, dus ik verwachtte een nieuwe deelnemer aan dit gevecht, maar het bleek hier te gaan om een aanbieder van “Content”, wat vroeger gewoon “lesstof” heette, maar die term is zóóó 2006. Dat moet nu ook allemaal digitaal dus, en ook de steeds schaarser wordende gewone docent mag daar een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld te zoeken naar voorwerpjes ( voortaan te noemen “realia” ) die geschikt zijn om aan te passen aan het niveau van de leerling. Als voorbeeld wordt in de krant een steekkaartje met plantgegevens uit een tuincentrum genoemd. Aan mij dus de uitdagende taak om de daarop aanwezige informatie – die toch al vrij schaars en simpel is – aan te passen aan het blijkbaar nog simpeler niveau van de leerling: “zinnen korter maken, ingewikkelde vaktaal vereenvoudigen, illustraties toevoegen”.

Dat wordt nog een kleurrijke bedoening, al die stripverhalen in de bloempotten van het tuincentrum. Op die manier help ik mee om “kenniscirculatie” op gang te brengen, en dat alles via de contentmakelaar. Heeft die persoon ook weer iets nuttigs te doen. Er zijn ook al veel bedrijven die dankzij de makelaar meedoen: zo kan de competentiegericht lerende leerling online de “Chrysal Academy” ( u weet wel, van die potjes met plantenvoeding ) volgen, mocht hij tot de ontdekking komen dat zijn zelf geformuleerde leervraag daar een prangende behoefte aan heeft.
De Contentmakelaar neemt zijn taak serieus. Er is al een grote digitale catalogus met “een rijke verzameling leermateriaal”. Als voorbeeld neem ik even de in het krantje getoonde praktijkkaart “Een kip hanteren”. De leerling die op zoek is naar een praktijkgerichte opdracht vindt daar een handleiding voor het hanteren van een kip, met informatie vooraf: “Wat moet je weten?” ( bijvoorbeeld dat de vleugels en de poten van een kip kwetsbaar zijn ), praktische informatie: “Wat moet je doen?” ( “Laat de kip in je hand hangen als een handtasje”) en een lijstje van benodigdheden: “Wat heb je nodig? Antwoord: Kip ” Dat worden nog gezellige weekenden voor deze leerlingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × drie =