Twitter-verslaving groot probleem

twitterverslavingIk wil mijn lezertjes niet ongerust maken, maar dit is toch wel even ernstig:

Uit recent onderzoek is gebleken dat 4 van de 10 internetgebruikers verslaafd zijn aan Twitter, de micro-blogdienst die de laatste tijd zo in het nieuws staat. Daabij kan nog onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen: 63% van de vrouwelijke internetters heeft een dwangmatige  Twitter-neurose ontwikkeld, tegenover 21% van de mannelijke gebruikers. Onderzoekers verklaren dit verschil uit het feit dat vrouwen  van nature meer de neiging hebben om zich te verliezen in gesprekjes over alledaagse onderwerpen, in alledaags eenvoudig taalgebruik. Ook speelt mogelijk mee dat vrouwen overdag meer tijd hebben om te twitteren, aldus de conclusies uit het onderzoek. Het meest wordt er getwitterd in de leeftijdscategorie tussen 30 en 50 jaar.
Op het Twitteren in het openbaar blijkt ook een enorm taboe te rusten.  Op feesten en partijen of bij andere sociale verplichtingen is het not-done om openlijk voor je twitter-gedrag uit te komen. Het twitteren gebeurt dan ook op momenten of plekken die voor anderen niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op het toilet of  ’s nachts. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het feit dat voor Twitteren tegenwoordig niet meer uitsluitend een computer nodig is. Op steeds meer mobiele telefoons zijn applicaties om te twitteren geïnstalleerd.

Werkgeversorganisaties, bezorgd om het verlies aan werktijd, dringen er bij de overheid op aan om maatregelen te nemen, daarbij gesteund door medici en instanties voor geestelijke gezondheidszorg. Men vreest dat twitterverslaving binnen enkele jaren de plek van alcohol en/of drugsverslaving zal overnemen.  Er zijn inmiddels initiatieven ontwikkeld om te komen tot een wetsvoorstel wat het twitteren aan banden moet leggen. Men denkt daarbij aan een soort twitterblokkade zoals dat bijvoorbeeld in China gebeurt, maar dan op bepaalde uren, bijvoorbeeld onder werktijd en ’s nachts.  In het najaar zal deze wet aan de Kamer gepresenteerd worden.
Daarnaast zijn twee academische ziekenhuizen gestart met een speciale polikliniek voor twitterverslaving, waarbij inmiddels veelbelovende resultaten worden geboekt met het nieuwe medicijn Twexit.  Voorlopig is dit medicijn nog niet in Nederland geregistreerd, maar via internet is het wel in de Verenigde Staten te bestellen. Twexit is trouwens als bedrijf ook op Twitter te volgen.

Bron: WPD 2009

Eén antwoord op “Twitter-verslaving groot probleem”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes − een =